Tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự
9:17 - 18/09/2018 2742

1.Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty: cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, vị trí…

- Lập báo cáo về lao động tiền lương, lên kế hoạch về lao động tiền lương hàng năm.

Xây dựng, kiện toàn Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

- Đề xuất dự thảo, kiện toàn các chính sách, qui trình, biểu mẫu về quản lý nhân sự liên quan.

- Theo dõi, đánh giá quá trình làm việc, phát triển của CB-CNV.

- Tham mưu cho Trưởng Phòng công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo chỉ đạo.

- Tạo mã nhân viên, chấm vân tay cho nhân viên mới; hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng lao động và các loại giấy tờ nhân sự khác của CB-CNV (trên máy và hồ sơ lưu).

- Thực hiện quy trình, thủ tục về nhân sự đối với người lao động: phổ biến nội quy, quy chế, đánh giá thử việc, đánh giá hoàn thành công việc tháng, năm.

- Theo dõi, quản lý ngày nghỉ của CB-CNV bao gồm: nghỉ theo chế độ (phép, hiếu hỉ, ốm, thai sản), nghỉ việc riêng, dài hạn (nghỉ không lương sau khi sinh, tại nạn …).

- Đề xuất thực hiện công tác duy trì, đánh giá, sàng lọc và sắp xếp nhân sự: đánh giá xếp loại định kỳ, đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, tăng giảm lương chấm dứt, gia hạn HĐLĐ…

- Soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung và kiểm tra tính pháp lý, giải thích cho CB-CNV về các điều khoản trong HĐLĐ và tổ chức ký HĐLĐ; theo dõi thời hạn HĐLĐ để thông báo đến người lao động, các phòng ban đề xuất gia hạn hoặc chấm dứt HĐLĐ.

- Xử lý nghỉ việc và giải quyết chế độ chính sách cho CB-CNV nghỉ việc.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan Nhà nước, Công đoàn về lao động: đăng ký - Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, báo cáo chấp hành Luật lao động và làm việc với cơ quan thanh tra lao động, công đoàn…

- Lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH; theo dõi, cập nhật số liệu, hồ sơ, lập danh sách tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN để quản lý quá trình tham gia bảo hiểm của CB-CNV.

- Hướng dẫn thủ tục và lập hồ sơ thanh toán chế độ bảo hiểm cho người lao động: ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh, tai nạn lao động, dưỡng sức cho người lao động…; giải quyết chế độ bảo hiểm cho CB-CNV khi thôi việc.

- Giải đáp các thắc mắc về chế độ chính sách cho CB-CNV theo đúng quy định pháp luật và Công ty.

-    Tiền lương, phúc lợi: Trực tiếp triển khai công tác tiền lương và phúc lợi dưới sự phân công, giám sát của Trưởng Phòng.

- Tuyển dụng và đào tạo:

- Chịu trách nhiệm triển khai các qui trình, qui phạm liên quan đến công tác tuyển dụng đào tạo bao gồm việc thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới và đào tạo lại nhân sự cũ.

- Tham mưu cho Trưởng Phòng trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng đào tạo theo định hướng phát triển của Công ty trình Ban Giám đốc.

- Tham mưu cho Trưởng Phòng về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong Công ty.

- Quản lý và hoàn thiện hồ sơ của CB-CNV (trên máy và hồ sơ lưu).

- Quản lý và tạo mã cho nhân viên mới.

- Công tác văn thư lưu trữ:

- Lưu trữ công văn đi/đến, giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động chung của Công ty, tiếp nhận, luân chuyển công văn, giấy tờ của Công ty.

- Tất cả các văn bản, tài liệu của các tổ chức, cơ quan gửi Công ty phải được đăng ký, cập nhật vào hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Phòng.

- Cập nhật, hướng dẫn, kiểm tra về mặt thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Trước khi đóng dấu để phát hành văn bản, phải kiểm tra lại thể thức

trích yếu, ngày, tháng, năm ban hành, chức danh, thẩm quyền ký, nơi nhận văn bản, nếu đã đủ điều kiện thì làm thủ tục vào sổ và phát hành ngay trong ngày.

- Quản lý và lưu trữ công văn, giấy tờ, tài liệu và hợp đồng của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Quản lý con dấu của Công ty chặt chẽ theo quy định, không được để mất con dấu, hỏng dấu, chỉ được giao con dấu cho người khác khi được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công ty và phải làm biên bản bàn giao.

2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH.
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn trung thực.
3. Quyền lợi và chế độ:
- Lương khởi điểm khi nhận quyết định đi làm chính thức từ 7 đến 9 triệu.
- Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước .

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có sự thăng tiến.
- Phụ cấp theo từng bộ phận (nếu có).
4. Hồ sơ gồm:
*** 01 CV giới thiệu đầy đủ về bản thân, trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.
*** Scan rõ nét: giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm.
Chú ý: CV phải có ảnh kèm theo.
*** Phương thức nộp Hồ Sơ:
Nộp 01 bản CV qua email tuyển dụng: tuyendungqt@gmail.com
Chi tiết tuyển dụng liên hệ Ms. Huyền, điện thoại: 0983138840 – trong giờ hành chính!

YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Địa chỉ: Lô 33, Biệt thự 4, bán đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Scroll