CẢNG NỔI

Liên hệ

Cảng nổi là cấu trúc nổi không tự hành dùng để nâng, hạ tàu thuyền phục vụ cho mục đích đóng mới, sửa chữa, kiểm tra tàu thuyền.

Tập đoàn Quang Trung đã có kinh nghiệm thiết kế và chế tạo thành công các hạng mục công trình nổi như:

  • Cần cẩu nổi sức cẩu 1.000 tấn
  • Ụ bổi sức nâng 15.000 tấn
  • Cảng nổi sức chứa 50.000 tấn hàng
  • Kho chứa dầu ven biển sức chứa 30.000 tấn dầu
Scroll